38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
97 נכתב על ידי ohad kamin 236
96 נכתב על ידי ohad kamin 241
95 נכתב על ידי ohad kamin 236
94 נכתב על ידי ohad kamin 264
93 נכתב על ידי ohad kamin 296
92 נכתב על ידי ohad kamin 234
91 נכתב על ידי ohad kamin 250
90 נכתב על ידי ohad kamin 345
89 נכתב על ידי ohad kamin 261
88 נכתב על ידי ohad kamin 270

נתונים נוספים