38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 364
76 נכתב על ידי ohad kamin 447
75 נכתב על ידי ohad kamin 443
74 נכתב על ידי ohad kamin 401
73 נכתב על ידי ohad kamin 369
72 נכתב על ידי ohad kamin 419
71 נכתב על ידי ohad kamin 415
70 נכתב על ידי ohad kamin 420
69 נכתב על ידי ohad kamin 412
68 נכתב על ידי ohad kamin 425

נתונים נוספים