38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 275
76 נכתב על ידי ohad kamin 345
75 נכתב על ידי ohad kamin 341
74 נכתב על ידי ohad kamin 295
73 נכתב על ידי ohad kamin 277
72 נכתב על ידי ohad kamin 326
71 נכתב על ידי ohad kamin 324
70 נכתב על ידי ohad kamin 311
69 נכתב על ידי ohad kamin 312
68 נכתב על ידי ohad kamin 334

נתונים נוספים