38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 331
76 נכתב על ידי ohad kamin 404
75 נכתב על ידי ohad kamin 402
74 נכתב על ידי ohad kamin 363
73 נכתב על ידי ohad kamin 331
72 נכתב על ידי ohad kamin 378
71 נכתב על ידי ohad kamin 376
70 נכתב על ידי ohad kamin 370
69 נכתב על ידי ohad kamin 368
68 נכתב על ידי ohad kamin 389

נתונים נוספים