38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 326
76 נכתב על ידי ohad kamin 402
75 נכתב על ידי ohad kamin 394
74 נכתב על ידי ohad kamin 358
73 נכתב על ידי ohad kamin 329
72 נכתב על ידי ohad kamin 373
71 נכתב על ידי ohad kamin 371
70 נכתב על ידי ohad kamin 364
69 נכתב על ידי ohad kamin 365
68 נכתב על ידי ohad kamin 384

נתונים נוספים