38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 262
76 נכתב על ידי ohad kamin 328
75 נכתב על ידי ohad kamin 329
74 נכתב על ידי ohad kamin 275
73 נכתב על ידי ohad kamin 264
72 נכתב על ידי ohad kamin 303
71 נכתב על ידי ohad kamin 304
70 נכתב על ידי ohad kamin 295
69 נכתב על ידי ohad kamin 295
68 נכתב על ידי ohad kamin 322

נתונים נוספים