38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 252
76 נכתב על ידי ohad kamin 311
75 נכתב על ידי ohad kamin 316
74 נכתב על ידי ohad kamin 256
73 נכתב על ידי ohad kamin 254
72 נכתב על ידי ohad kamin 285
71 נכתב על ידי ohad kamin 288
70 נכתב על ידי ohad kamin 281
69 נכתב על ידי ohad kamin 280
68 נכתב על ידי ohad kamin 310

נתונים נוספים