38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 236
76 נכתב על ידי ohad kamin 271
75 נכתב על ידי ohad kamin 282
74 נכתב על ידי ohad kamin 215
73 נכתב על ידי ohad kamin 222
72 נכתב על ידי ohad kamin 245
71 נכתב על ידי ohad kamin 240
70 נכתב על ידי ohad kamin 232
69 נכתב על ידי ohad kamin 234
68 נכתב על ידי ohad kamin 272

נתונים נוספים