38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 353
76 נכתב על ידי ohad kamin 429
75 נכתב על ידי ohad kamin 432
74 נכתב על ידי ohad kamin 387
73 נכתב על ידי ohad kamin 358
72 נכתב על ידי ohad kamin 403
71 נכתב על ידי ohad kamin 403
70 נכתב על ידי ohad kamin 402
69 נכתב על ידי ohad kamin 398
68 נכתב על ידי ohad kamin 412

נתונים נוספים