38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 203
76 נכתב על ידי ohad kamin 232
75 נכתב על ידי ohad kamin 245
74 נכתב על ידי ohad kamin 183
73 נכתב על ידי ohad kamin 184
72 נכתב על ידי ohad kamin 205
71 נכתב על ידי ohad kamin 196
70 נכתב על ידי ohad kamin 194
69 נכתב על ידי ohad kamin 194
68 נכתב על ידי ohad kamin 237

נתונים נוספים