38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 201
76 נכתב על ידי ohad kamin 230
75 נכתב על ידי ohad kamin 242
74 נכתב על ידי ohad kamin 180
73 נכתב על ידי ohad kamin 181
72 נכתב על ידי ohad kamin 203
71 נכתב על ידי ohad kamin 192
70 נכתב על ידי ohad kamin 188
69 נכתב על ידי ohad kamin 191
68 נכתב על ידי ohad kamin 233

נתונים נוספים