38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 287
76 נכתב על ידי ohad kamin 361
75 נכתב על ידי ohad kamin 354
74 נכתב על ידי ohad kamin 311
73 נכתב על ידי ohad kamin 288
72 נכתב על ידי ohad kamin 337
71 נכתב על ידי ohad kamin 339
70 נכתב על ידי ohad kamin 323
69 נכתב על ידי ohad kamin 327
68 נכתב על ידי ohad kamin 346

נתונים נוספים