38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
77 נכתב על ידי ohad kamin 238
76 נכתב על ידי ohad kamin 280
75 נכתב על ידי ohad kamin 288
74 נכתב על ידי ohad kamin 219
73 נכתב על ידי ohad kamin 225
72 נכתב על ידי ohad kamin 255
71 נכתב על ידי ohad kamin 251
70 נכתב על ידי ohad kamin 240
69 נכתב על ידי ohad kamin 244
68 נכתב על ידי ohad kamin 280

נתונים נוספים