38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 291
613 נכתב על ידי ohad kamin 324
612 נכתב על ידי ohad kamin 302
611 נכתב על ידי ohad kamin 301
610 נכתב על ידי ohad kamin 296
609 נכתב על ידי ohad kamin 291
607 נכתב על ידי ohad kamin 317
606 נכתב על ידי ohad kamin 285
605 נכתב על ידי ohad kamin 317
604 נכתב על ידי ohad kamin 334

נתונים נוספים