38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 297
613 נכתב על ידי ohad kamin 333
612 נכתב על ידי ohad kamin 314
611 נכתב על ידי ohad kamin 312
610 נכתב על ידי ohad kamin 306
609 נכתב על ידי ohad kamin 306
607 נכתב על ידי ohad kamin 331
606 נכתב על ידי ohad kamin 300
605 נכתב על ידי ohad kamin 321
604 נכתב על ידי ohad kamin 346

נתונים נוספים