38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 323
613 נכתב על ידי ohad kamin 367
612 נכתב על ידי ohad kamin 356
611 נכתב על ידי ohad kamin 338
610 נכתב על ידי ohad kamin 331
609 נכתב על ידי ohad kamin 332
607 נכתב על ידי ohad kamin 353
606 נכתב על ידי ohad kamin 334
605 נכתב על ידי ohad kamin 345
604 נכתב על ידי ohad kamin 376

נתונים נוספים