38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 443
613 נכתב על ידי ohad kamin 496
612 נכתב על ידי ohad kamin 489
611 נכתב על ידי ohad kamin 459
610 נכתב על ידי ohad kamin 431
609 נכתב על ידי ohad kamin 423
607 נכתב על ידי ohad kamin 451
606 נכתב על ידי ohad kamin 441
605 נכתב על ידי ohad kamin 466
604 נכתב על ידי ohad kamin 497

נתונים נוספים