38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 312
613 נכתב על ידי ohad kamin 354
612 נכתב על ידי ohad kamin 341
611 נכתב על ידי ohad kamin 327
610 נכתב על ידי ohad kamin 321
609 נכתב על ידי ohad kamin 322
607 נכתב על ידי ohad kamin 346
606 נכתב על ידי ohad kamin 319
605 נכתב על ידי ohad kamin 336
604 נכתב על ידי ohad kamin 363

נתונים נוספים