38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 335
613 נכתב על ידי ohad kamin 377
612 נכתב על ידי ohad kamin 367
611 נכתב על ידי ohad kamin 348
610 נכתב על ידי ohad kamin 343
609 נכתב על ידי ohad kamin 344
607 נכתב על ידי ohad kamin 366
606 נכתב על ידי ohad kamin 348
605 נכתב על ידי ohad kamin 355
604 נכתב על ידי ohad kamin 388

נתונים נוספים