38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 532
613 נכתב על ידי ohad kamin 593
612 נכתב על ידי ohad kamin 591
611 נכתב על ידי ohad kamin 548
610 נכתב על ידי ohad kamin 509
609 נכתב על ידי ohad kamin 496
607 נכתב על ידי ohad kamin 521
606 נכתב על ידי ohad kamin 550
605 נכתב על ידי ohad kamin 560
604 נכתב על ידי ohad kamin 592

נתונים נוספים