38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 274
613 נכתב על ידי ohad kamin 301
612 נכתב על ידי ohad kamin 279
611 נכתב על ידי ohad kamin 279
610 נכתב על ידי ohad kamin 274
609 נכתב על ידי ohad kamin 264
607 נכתב על ידי ohad kamin 293
606 נכתב על ידי ohad kamin 265
605 נכתב על ידי ohad kamin 298
604 נכתב על ידי ohad kamin 311

נתונים נוספים