38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
608 נכתב על ידי ohad kamin 491
613 נכתב על ידי ohad kamin 547
612 נכתב על ידי ohad kamin 538
611 נכתב על ידי ohad kamin 503
610 נכתב על ידי ohad kamin 458
609 נכתב על ידי ohad kamin 453
607 נכתב על ידי ohad kamin 475
606 נכתב על ידי ohad kamin 495
605 נכתב על ידי ohad kamin 514
604 נכתב על ידי ohad kamin 542

נתונים נוספים