38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
67 נכתב על ידי ohad kamin 270
66 נכתב על ידי ohad kamin 278
65 נכתב על ידי ohad kamin 274
64 נכתב על ידי ohad kamin 271
63 שקט הוא רפש... נכתב על ידי ohad kamin 275
62 נכתב על ידי ohad kamin 276
61 נכתב על ידי ohad kamin 270
60 נכתב על ידי ohad kamin 252
59 נכתב על ידי ohad kamin 269
58 נכתב על ידי ohad kamin 276

נתונים נוספים