38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
67 נכתב על ידי ohad kamin 221
66 נכתב על ידי ohad kamin 225
65 נכתב על ידי ohad kamin 230
64 נכתב על ידי ohad kamin 231
63 שקט הוא רפש... נכתב על ידי ohad kamin 213
62 נכתב על ידי ohad kamin 229
61 נכתב על ידי ohad kamin 220
60 נכתב על ידי ohad kamin 204
59 נכתב על ידי ohad kamin 236
58 נכתב על ידי ohad kamin 222

נתונים נוספים