38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
67 נכתב על ידי ohad kamin 214
66 נכתב על ידי ohad kamin 216
65 נכתב על ידי ohad kamin 223
64 נכתב על ידי ohad kamin 223
63 שקט הוא רפש... נכתב על ידי ohad kamin 203
62 נכתב על ידי ohad kamin 221
61 נכתב על ידי ohad kamin 210
60 נכתב על ידי ohad kamin 198
59 נכתב על ידי ohad kamin 228
58 נכתב על ידי ohad kamin 211

נתונים נוספים