38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
67 נכתב על ידי ohad kamin 242
66 נכתב על ידי ohad kamin 251
65 נכתב על ידי ohad kamin 245
64 נכתב על ידי ohad kamin 249
63 שקט הוא רפש... נכתב על ידי ohad kamin 242
62 נכתב על ידי ohad kamin 249
61 נכתב על ידי ohad kamin 238
60 נכתב על ידי ohad kamin 224
59 נכתב על ידי ohad kamin 244
58 נכתב על ידי ohad kamin 242

נתונים נוספים