38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
67 נכתב על ידי ohad kamin 359
66 נכתב על ידי ohad kamin 355
65 נכתב על ידי ohad kamin 359
64 נכתב על ידי ohad kamin 347
63 שקט הוא רפש... נכתב על ידי ohad kamin 377
62 נכתב על ידי ohad kamin 350
61 נכתב על ידי ohad kamin 358
60 נכתב על ידי ohad kamin 327
59 נכתב על ידי ohad kamin 350
58 נכתב על ידי ohad kamin 361

נתונים נוספים