38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
57 נכתב על ידי ohad kamin 232
56 90 לבחירות נכתב על ידי ohad kamin 223
55 סזון 2002 - טכס הפתיחה נכתב על ידי ohad kamin 214
54 נכתב על ידי ohad kamin 227
53 נכתב על ידי ohad kamin 235
52 נכתב על ידי ohad kamin 234
51 נכתב על ידי ohad kamin 188
50 נכתב על ידי ohad kamin 201
49 נכתב על ידי ohad kamin 199
48 נכתב על ידי ohad kamin 214

נתונים נוספים