38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
47 נכתב על ידי ohad kamin 251
46 נכתב על ידי ohad kamin 234
45 נכתב על ידי ohad kamin 215
44 נכתב על ידי ohad kamin 219
43 נכתב על ידי ohad kamin 235
42 נכתב על ידי ohad kamin 238
41 נכתב על ידי ohad kamin 205
40 נכתב על ידי ohad kamin 230
39 נכתב על ידי ohad kamin 266
38 נכתב על ידי ohad kamin 247

נתונים נוספים