38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
47 נכתב על ידי ohad kamin 242
46 נכתב על ידי ohad kamin 226
45 נכתב על ידי ohad kamin 206
44 נכתב על ידי ohad kamin 209
43 נכתב על ידי ohad kamin 229
42 נכתב על ידי ohad kamin 229
41 נכתב על ידי ohad kamin 199
40 נכתב על ידי ohad kamin 222
39 נכתב על ידי ohad kamin 257
38 נכתב על ידי ohad kamin 236

נתונים נוספים