38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
47 נכתב על ידי ohad kamin 271
46 נכתב על ידי ohad kamin 249
45 נכתב על ידי ohad kamin 240
44 נכתב על ידי ohad kamin 238
43 נכתב על ידי ohad kamin 260
42 נכתב על ידי ohad kamin 260
41 נכתב על ידי ohad kamin 226
40 נכתב על ידי ohad kamin 258
39 נכתב על ידי ohad kamin 297
38 נכתב על ידי ohad kamin 256

נתונים נוספים