38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
37 נכתב על ידי ohad kamin 223
36 נכתב על ידי ohad kamin 210
35 נכתב על ידי ohad kamin 226
34 נכתב על ידי ohad kamin 233
33 נכתב על ידי ohad kamin 216
32 נכתב על ידי ohad kamin 194
31 נכתב על ידי ohad kamin 215
30 נכתב על ידי ohad kamin 198
29 נכתב על ידי ohad kamin 222
28 נכתב על ידי ohad kamin 215

נתונים נוספים