38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
27 נכתב על ידי ohad kamin 251
26 נכתב על ידי ohad kamin 238
25 נכתב על ידי ohad kamin 191
24 נכתב על ידי ohad kamin 220
23 נכתב על ידי ohad kamin 224
22 נכתב על ידי ohad kamin 226
21 נכתב על ידי ohad kamin 231
20 נכתב על ידי ohad kamin 210
19 נכתב על ידי ohad kamin 202
18 נכתב על ידי ohad kamin 242

נתונים נוספים