38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
27 נכתב על ידי ohad kamin 272
26 נכתב על ידי ohad kamin 254
25 נכתב על ידי ohad kamin 212
24 נכתב על ידי ohad kamin 239
23 נכתב על ידי ohad kamin 243
22 נכתב על ידי ohad kamin 242
21 נכתב על ידי ohad kamin 248
20 נכתב על ידי ohad kamin 234
19 נכתב על ידי ohad kamin 222
18 נכתב על ידי ohad kamin 258

נתונים נוספים