38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
7 נכתב על ידי ohad kamin 272
4 נכתב על ידי ohad kamin 273
6 נכתב על ידי ohad kamin 258
5 נכתב על ידי ohad kamin 255
2 נכתב על ידי ohad kamin 230
1 השקר והצדק נכתב על ידי ohad kamin 288

נתונים נוספים