38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
7 נכתב על ידי ohad kamin 288
4 נכתב על ידי ohad kamin 283
6 נכתב על ידי ohad kamin 264
5 נכתב על ידי ohad kamin 262
2 נכתב על ידי ohad kamin 240
1 השקר והצדק נכתב על ידי ohad kamin 301

נתונים נוספים