38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
7 נכתב על ידי ohad kamin 539
4 נכתב על ידי ohad kamin 525
6 נכתב על ידי ohad kamin 479
5 נכתב על ידי ohad kamin 519
2 נכתב על ידי ohad kamin 498
1 השקר והצדק נכתב על ידי ohad kamin 543

נתונים נוספים