38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
7 נכתב על ידי ohad kamin 596
4 נכתב על ידי ohad kamin 589
6 נכתב על ידי ohad kamin 547
5 נכתב על ידי ohad kamin 581
2 נכתב על ידי ohad kamin 556
1 השקר והצדק נכתב על ידי ohad kamin 605

נתונים נוספים