38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 557
602 נכתב על ידי ohad kamin 569
601 נכתב על ידי ohad kamin 567
600 נכתב על ידי ohad kamin 568
599 נכתב על ידי ohad kamin 573
598 נכתב על ידי ohad kamin 571
597 נכתב על ידי ohad kamin 555
596 נכתב על ידי ohad kamin 569
595 נכתב על ידי ohad kamin 618
594 נכתב על ידי ohad kamin 595

נתונים נוספים