38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 421
602 נכתב על ידי ohad kamin 427
601 נכתב על ידי ohad kamin 443
600 נכתב על ידי ohad kamin 430
599 נכתב על ידי ohad kamin 451
598 נכתב על ידי ohad kamin 456
597 נכתב על ידי ohad kamin 433
596 נכתב על ידי ohad kamin 445
595 נכתב על ידי ohad kamin 473
594 נכתב על ידי ohad kamin 466

נתונים נוספים