38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 384
602 נכתב על ידי ohad kamin 390
601 נכתב על ידי ohad kamin 405
600 נכתב על ידי ohad kamin 392
599 נכתב על ידי ohad kamin 416
598 נכתב על ידי ohad kamin 422
597 נכתב על ידי ohad kamin 393
596 נכתב על ידי ohad kamin 414
595 נכתב על ידי ohad kamin 436
594 נכתב על ידי ohad kamin 430

נתונים נוספים