38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 340
602 נכתב על ידי ohad kamin 351
601 נכתב על ידי ohad kamin 364
600 נכתב על ידי ohad kamin 347
599 נכתב על ידי ohad kamin 380
598 נכתב על ידי ohad kamin 394
597 נכתב על ידי ohad kamin 355
596 נכתב על ידי ohad kamin 380
595 נכתב על ידי ohad kamin 398
594 נכתב על ידי ohad kamin 389

נתונים נוספים