38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 262
602 נכתב על ידי ohad kamin 270
601 נכתב על ידי ohad kamin 277
600 נכתב על ידי ohad kamin 256
599 נכתב על ידי ohad kamin 299
598 נכתב על ידי ohad kamin 324
597 נכתב על ידי ohad kamin 269
596 נכתב על ידי ohad kamin 295
595 נכתב על ידי ohad kamin 313
594 נכתב על ידי ohad kamin 309

נתונים נוספים