38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 580
602 נכתב על ידי ohad kamin 589
601 נכתב על ידי ohad kamin 594
600 נכתב על ידי ohad kamin 595
599 נכתב על ידי ohad kamin 596
598 נכתב על ידי ohad kamin 593
597 נכתב על ידי ohad kamin 581
596 נכתב על ידי ohad kamin 595
595 נכתב על ידי ohad kamin 644
594 נכתב על ידי ohad kamin 622

נתונים נוספים