38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 518
602 נכתב על ידי ohad kamin 525
601 נכתב על ידי ohad kamin 526
600 נכתב על ידי ohad kamin 526
599 נכתב על ידי ohad kamin 531
598 נכתב על ידי ohad kamin 536
597 נכתב על ידי ohad kamin 518
596 נכתב על ידי ohad kamin 526
595 נכתב על ידי ohad kamin 573
594 נכתב על ידי ohad kamin 562

נתונים נוספים