38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 469
602 נכתב על ידי ohad kamin 473
601 נכתב על ידי ohad kamin 481
600 נכתב על ידי ohad kamin 483
599 נכתב על ידי ohad kamin 482
598 נכתב על ידי ohad kamin 486
597 נכתב על ידי ohad kamin 473
596 נכתב על ידי ohad kamin 479
595 נכתב על ידי ohad kamin 520
594 נכתב על ידי ohad kamin 515

נתונים נוספים