38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
603 נכתב על ידי ohad kamin 232
602 נכתב על ידי ohad kamin 242
601 נכתב על ידי ohad kamin 251
600 נכתב על ידי ohad kamin 232
599 נכתב על ידי ohad kamin 265
598 נכתב על ידי ohad kamin 295
597 נכתב על ידי ohad kamin 240
596 נכתב על ידי ohad kamin 260
595 נכתב על ידי ohad kamin 270
594 נכתב על ידי ohad kamin 280

נתונים נוספים