38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 697
592 נכתב על ידי ohad kamin 566
591 נכתב על ידי ohad kamin 571
589 נכתב על ידי ohad kamin 589
590 נכתב על ידי ohad kamin 713
588 נכתב על ידי ohad kamin 582
587 נכתב על ידי ohad kamin 578
586 נכתב על ידי ohad kamin 549
585 נכתב על ידי ohad kamin 556
584 נכתב על ידי ohad kamin 608

נתונים נוספים