38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 395
592 נכתב על ידי ohad kamin 300
591 נכתב על ידי ohad kamin 294
589 נכתב על ידי ohad kamin 329
590 נכתב על ידי ohad kamin 379
588 נכתב על ידי ohad kamin 290
587 נכתב על ידי ohad kamin 284
586 נכתב על ידי ohad kamin 273
585 נכתב על ידי ohad kamin 297
584 נכתב על ידי ohad kamin 306

נתונים נוספים