38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 527
592 נכתב על ידי ohad kamin 403
591 נכתב על ידי ohad kamin 408
589 נכתב על ידי ohad kamin 432
590 נכתב על ידי ohad kamin 480
588 נכתב על ידי ohad kamin 419
587 נכתב על ידי ohad kamin 404
586 נכתב על ידי ohad kamin 395
585 נכתב על ידי ohad kamin 403
584 נכתב על ידי ohad kamin 436

נתונים נוספים