38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 361
592 נכתב על ידי ohad kamin 271
591 נכתב על ידי ohad kamin 265
589 נכתב על ידי ohad kamin 297
590 נכתב על ידי ohad kamin 360
588 נכתב על ידי ohad kamin 257
587 נכתב על ידי ohad kamin 261
586 נכתב על ידי ohad kamin 242
585 נכתב על ידי ohad kamin 264
584 נכתב על ידי ohad kamin 279

נתונים נוספים