38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 317
592 נכתב על ידי ohad kamin 226
591 נכתב על ידי ohad kamin 225
589 נכתב על ידי ohad kamin 257
590 נכתב על ידי ohad kamin 312
588 נכתב על ידי ohad kamin 209
587 נכתב על ידי ohad kamin 221
586 נכתב על ידי ohad kamin 201
585 נכתב על ידי ohad kamin 215
584 נכתב על ידי ohad kamin 235

נתונים נוספים