38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 408
592 נכתב על ידי ohad kamin 309
591 נכתב על ידי ohad kamin 303
589 נכתב על ידי ohad kamin 340
590 נכתב על ידי ohad kamin 394
588 נכתב על ידי ohad kamin 298
587 נכתב על ידי ohad kamin 297
586 נכתב על ידי ohad kamin 284
585 נכתב על ידי ohad kamin 311
584 נכתב על ידי ohad kamin 317

נתונים נוספים