38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 478
592 נכתב על ידי ohad kamin 366
591 נכתב על ידי ohad kamin 362
589 נכתב על ידי ohad kamin 398
590 נכתב על ידי ohad kamin 449
588 נכתב על ידי ohad kamin 369
587 נכתב על ידי ohad kamin 355
586 נכתב על ידי ohad kamin 348
585 נכתב על ידי ohad kamin 366
584 נכתב על ידי ohad kamin 385

נתונים נוספים