38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 725
592 נכתב על ידי ohad kamin 598
591 נכתב על ידי ohad kamin 600
589 נכתב על ידי ohad kamin 624
590 נכתב על ידי ohad kamin 748
588 נכתב על ידי ohad kamin 614
587 נכתב על ידי ohad kamin 606
586 נכתב על ידי ohad kamin 580
585 נכתב על ידי ohad kamin 589
584 נכתב על ידי ohad kamin 638

נתונים נוספים