38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 357
592 נכתב על ידי ohad kamin 269
591 נכתב על ידי ohad kamin 259
589 נכתב על ידי ohad kamin 296
590 נכתב על ידי ohad kamin 354
588 נכתב על ידי ohad kamin 253
587 נכתב על ידי ohad kamin 259
586 נכתב על ידי ohad kamin 238
585 נכתב על ידי ohad kamin 257
584 נכתב על ידי ohad kamin 274

נתונים נוספים