38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 351
592 נכתב על ידי ohad kamin 260
591 נכתב על ידי ohad kamin 253
589 נכתב על ידי ohad kamin 288
590 נכתב על ידי ohad kamin 347
588 נכתב על ידי ohad kamin 247
587 נכתב על ידי ohad kamin 253
586 נכתב על ידי ohad kamin 230
585 נכתב על ידי ohad kamin 251
584 נכתב על ידי ohad kamin 267

נתונים נוספים