38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
593 נכתב על ידי ohad kamin 501
592 נכתב על ידי ohad kamin 378
591 נכתב על ידי ohad kamin 382
589 נכתב על ידי ohad kamin 408
590 נכתב על ידי ohad kamin 456
588 נכתב על ידי ohad kamin 389
587 נכתב על ידי ohad kamin 375
586 נכתב על ידי ohad kamin 362
585 נכתב על ידי ohad kamin 379
584 נכתב על ידי ohad kamin 404

נתונים נוספים