38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
583 נכתב על ידי ohad kamin 583
582 נכתב על ידי ohad kamin 574
581 נכתב על ידי ohad kamin 542
580 נכתב על ידי ohad kamin 589
579 נכתב על ידי ohad kamin 552
578 נכתב על ידי ohad kamin 588
577 נכתב על ידי ohad kamin 528
575 נכתב על ידי ohad kamin 523
574 נכתב על ידי ohad kamin 565
573 נכתב על ידי ohad kamin 564

נתונים נוספים