38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
583 נכתב על ידי ohad kamin 291
582 נכתב על ידי ohad kamin 253
581 נכתב על ידי ohad kamin 231
580 נכתב על ידי ohad kamin 237
579 נכתב על ידי ohad kamin 260
578 נכתב על ידי ohad kamin 259
577 נכתב על ידי ohad kamin 242
575 נכתב על ידי ohad kamin 227
574 נכתב על ידי ohad kamin 242
573 נכתב על ידי ohad kamin 249

נתונים נוספים