38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
583 נכתב על ידי ohad kamin 475
582 נכתב על ידי ohad kamin 463
581 נכתב על ידי ohad kamin 429
580 נכתב על ידי ohad kamin 464
579 נכתב על ידי ohad kamin 433
578 נכתב על ידי ohad kamin 484
577 נכתב על ידי ohad kamin 419
575 נכתב על ידי ohad kamin 405
574 נכתב על ידי ohad kamin 456
573 נכתב על ידי ohad kamin 451

נתונים נוספים