38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
583 נכתב על ידי ohad kamin 555
582 נכתב על ידי ohad kamin 548
581 נכתב על ידי ohad kamin 516
580 נכתב על ידי ohad kamin 556
579 נכתב על ידי ohad kamin 519
578 נכתב על ידי ohad kamin 562
577 נכתב על ידי ohad kamin 500
575 נכתב על ידי ohad kamin 493
574 נכתב על ידי ohad kamin 538
573 נכתב על ידי ohad kamin 534

נתונים נוספים