38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
583 נכתב על ידי ohad kamin 613
582 נכתב על ידי ohad kamin 613
581 נכתב על ידי ohad kamin 577
580 נכתב על ידי ohad kamin 619
579 נכתב על ידי ohad kamin 582
578 נכתב על ידי ohad kamin 617
577 נכתב על ידי ohad kamin 558
575 נכתב על ידי ohad kamin 554
574 נכתב על ידי ohad kamin 590
573 נכתב על ידי ohad kamin 596

נתונים נוספים