38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
583 נכתב על ידי ohad kamin 275
582 נכתב על ידי ohad kamin 233
581 נכתב על ידי ohad kamin 216
580 נכתב על ידי ohad kamin 221
579 נכתב על ידי ohad kamin 243
578 נכתב על ידי ohad kamin 240
577 נכתב על ידי ohad kamin 220
575 נכתב על ידי ohad kamin 212
574 נכתב על ידי ohad kamin 223
573 נכתב על ידי ohad kamin 232

נתונים נוספים