ערכים ומסחר

ערכים ומסחר

במציאות קיימים ערכים שוני, שחלק מהם נוצר באמצאות גורמים לא אנושיים, טבעיים, וחלק באמצעות יצרנים אנושיים, מלאכותיים. כל אלה יכולים להיות בעלי ערך לאדם, אף אם לא ייצר אותם האדם. בכל מקרה, בהתאם להגדרה המציאותית של אין ראנד, המגדירה ערכים ככל מה שהאדם חפץ להשיג ו/או לשמור, ניתן להבין שגם אם קיימים ערכים שלא נוצרו על ידי האדם יכול הוא לקנות בעלות עליהם בתוקף פעולותיו – כמו השמירה, למשל.

ערכים הנמצאים בבעלות אנושית יכולים להיות מוצעים על ידי אדם יחיד אחד לאחרים בהקשר של מסחר, כלומר כדי שיקבל עבורם ערכים אחרים. בהקשר של שוק חופשי על הפעולה להיות חופשית, עצמאית וענינית. בהתאם לחוקי המציאות, מפעיל האדם את שיפוטו היחידאי ומכלול השיפוט שלו ושל המציאות קובע אם בהקשר של יצירה וסחר יהיו התוצאות שכר או כשלון, כלומר רווח או הפסד.

בהקשר של סחר נכון, פועל כל יחיד אנושי למען עצמו, לפי הענין העצמי שלו והזהות העצמית הכוללת את תכונותיו היחידאיות. בשל עובדה זו מהוות פעולות מסחריות הנעשות כדי להשיג רווחים כגורם המאיץ פיתוח של יכולות יחידאיות שתאפשרנה יצירה יעילה יותר של ערכים שאותם ניתן יהיה להציע לאחרים.

נתונים נוספים