נגד הרכוש

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

נגד הרכוש

בהקשרים מסוימים, הנסיון הפילוסופי לנתק אדם מרכושו מצליח עד כדי כך שהאדם עצמו מנסה לנתק את עצמו משאיפה לרכוש.

משמעכות הדבר היא שבעיית היציאה נגד הרכוש איננה מצטמצמת למלחמה הפוליטית ביסודה בין הגישות השולטות בחברה והגורמים המתנגדים ביניהם לגבי היותו של רכוש בחזקת גורם זה או אחר. מדובר בעימות עקרוני שמתקיים בתחום האתיקה על השאלה בדבר היותו של הרכוש מוסרי או לא.

בהקשר זה ומנקודת מבט זו ניתן לראות כי כל המלחמות על רכוש בהסטוריה האנושית הן רק ענפי ישומים פוליטיים של העקרון הפילוסופי המונח ביסודן – ועקרון זה מגלם את הגישה המוסרית לרכוש בעולם האנושי. מנקודת מבט זו, העובדה שתרבותנו מהללת גיבורים שמעלתם ביציאתם נגד הרכוש, כמו גאנדי – או יציאה נגד הקנין הפרטי כמו ישו ומארכס – מייצגת את נצחונה החלקי של המגמה המנוגדת לרכוש.

נתונים נוספים