נצחון הרוע

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

נצחון הרוע

אנחנו מובסים כל עוד איננו מנצחים – ואיננו מנצחים כל עוד איננו תובעים צדק מלא. כל עוד נמשכת המלחמה בין טוב ורע מסביבנו אנו במצב שבו יתכן כי ידו של הרוע על העליונה ולו רק מכיוון שהוא לא נוצח באופן מלא.

במובן זה הרוע כמוהו כתנועת מחתרת. היא מנצחת כל עוד לא נוצחה, במיוחד כשמדובר במלחמה הרעיונית, שבה יש לנצח את הרוע מבחינה עקרונית לפחות, כלומר לשכנע את הציבור באי צדקתו.

שום דבר פחות מצדק מלא לא מספק אדם – אדם אמיתי. צדק מלא, בהקשר של מעשה פשע חמור כמו רצח, פירושו מאמץ מלא, לא נלאה ובלתי מתפשר לבירור האירוע, לתפישת הרוצח ולהענשתו.

כשמדובר ברוע שבו הטוב נלחם עלי אדמות הוא לא ייחשב למנוצח עד שכל בני האדם בעולם לא יכירו באי צדקתו ולא יאפשרו שוב את הרמת ראשו וקיומו בעולם.

נתונים נוספים