סודיות הידע המיתולוגי

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

סודיות הידע המיתולוגי

בספרה של בלווצקי "הדוקטרינה הסודית" היא כתבה בהקשר של "התיאוגניה של האלים היוצרים" כי כדי להבין לעומקו את הרעיון שביסודה של כל קוסמולוגיה עתיקה דרוש לימוד, ניתוח השואתי, של כל הדתות הגדולות של העת העתיקה; זה נובע מכך שרק על ידי שיטה זו ייעשה רעיון השורש פשוט להבנה.

נשאלת השאלה לגבי מדע מדוייק - האם יוכל להמריא כה גבוה, בו בזמן שהוא ועקב אחרי הקשר בין פעולות הטבע למקורם העילאי והמקורי של המקורות כולם? ניתן לקרוא לרעיון זה ההיררכיה של הכוחות. התיאוריה שביסוד הדבר היא שתפישה הפילוסופית המקורית והמקיפה היתה אחת. אך כאשר מערכות התחילו ליצור הגות עצמית גברה בכל דור יותר ויותר הייחודיות של הצביון העצמי של אומות; וכשאומות , אחרי שנחלקו שוב, התיישבו לכלל קבוצות יחידאיות, וכל אחת התפתחה לאורך נתיב לאומי או שבטי, הרעיון המרכזי שבה הוסתר באופן הדרגתי עם צמיחת הדמיון האנושי.

העובדה שתהליכים אלה היו סודיים ברובם, גרמה לכך שבמספר מדינות, קיבלו הכוחות, או בעצם הכוחות התבוניים של הטבע, כבוד אלים שלא הגיע להם, ובאחרות - כפי שעכשיו באירופה ובארצות מתורבתות - עצם הרעיון שלכוח טבע כלשהו יש תבונה נראה בלתי-אפשרי ומוצהר כלא-מדעי. זהו בעצם היסוד הנסתר למה שצמח מאוחר יותר לכלל אתאיזם כללי, הגורס שאין בנמצא שום השגחה.

נתונים נוספים