על אליל חסד הנעורים

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

על אליל חסד הנעורים

חסד נעוריו של אדם יכול לגרום לנזק גדול אם מתייחסים אליו כמו אל אליל דוגמטי.

מדהים עד כמה מידת הכרת הטוב של היהודי מקשה עליו לצאת נגד פעולות שליליות של אדם אם בעברו עשה פעולות חיוביות. הבעיה באה לידי ביטוי במיוחד בזמן שבו צריך לעשות החלטות שימנעו נזקים, כי אז מתקשים בני אדם להבחין בין הצורך למחשבה ושיפוט בהווה לבין הערכות ממרחק של זמן ומקום.

תסמונת בלתי תבונית זו של התנהגות המחליפה שיפוט רציונלי בהערצת העבר אופיינית במיוחד לאלה מבינינו אשר מוסטים מן הדרך שוב ושוב על ידי אנשי ציבור שבעבר נעוריהם עשו מעשים גדולים ובכך צברו אשראי, המהווה מרכז כובד ליחס הכבוד שבו נוהגים כלפיהם גם בעת בגרותם.

נתונים נוספים