פער אידיאולוגי

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פער אידיאולוגי

כששני בני אדם החלוקים בדעתם טוענים לגבי זכותם על ערך מסוים או הבנתם לגבי מושג מסוים יש שתי אפשרויות שעומדות בפניהם כדי לפתור את העימות או לגשר על הפער שביניהם:

1. משא ומתן תוך פניה לשכל הישר

2. אלימות

למעשה רק הבחירה הראשונה יכולה להשיג מעבר על פני התהום הכרויה בין הנצים, כי אלימות תוכל רק להסוות ולטשטש את קיומו של הפער אך לא לבטלו או לגשר עליו באמת. למעשה, כל מה שהצליחה לעשות האלימות מאז ומתמיד היה רק להדחיק את ביטויו של הפער אך לא לפתור אותו.