רוע כהפרדה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

רוע כהפרדה

 

כל רע הוא צורה של הפרדה חסרת יסוד; יש הפרדה שקרית בין אדם לקיום, בין בני-אדם וגם בתוך נפש האדם: בין שכל לרגשות, בין רגשות חברתיים לאישיים, בין אינטרסים פנימיים מנוגדים, וכו'. מחשבה על הפרדה יוצרת הפרדה, אך מחשבתית ועל כן, מחשבה אחרת, השואפת לאיחוד, היא התיקון לה.

נתונים נוספים