כוח

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

כוח

 

הפיצוח האטומי ממחיש כי גם אם נמדוד השפעה במונחי אנרגיה הרי שהאנרגיה הקיימת בגרעינו של אטום אחד היא גדולה ביותר. די בחשיבה על כך שכוח כזה אצור למעשה בחובו של כל חלקיק חומר הקיים בעולם כדי לתת מושג על היחסי בין הכוח ומימושו בעולם החומר ובכלל.

נתונים נוספים