תפקיד השכל

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

תפקיד השכל

 

על השכל – שהוא המטכ"ל של האורגניזם האנושי - לתת את מירב האספקה של הידע שביכולתו. כל התרשלות שלו באיסוף ידע והעברתו לאיבר בגוף או להיבט של הקיום משמעותה פגיעה באותו איבר או בהיבט של קיומו - וכתוצאה מכך פגיעה בחי השלם.

נתונים נוספים