אמת מטפיסית ופיסית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

אמת מטפיסית ופיסית

 

מטפיסית, אנו יודעים שרק הצדק יכול לנצח ושהצדק ינצח בסופו של דבר. פיסית, אנו יודעים שתנאי זמן ומקום יכולים לעכב ולהאיט את פעולת הצדק. היחס בין המטפיסי והפיסי בא לידי ביטוי, כשמדובר בצדק, שאין הפיסי יכול לגבור על המטפיסי יותר משיכול הצל לנצח את האור שגורם לקיומו או כפי שאין אמת מקומית יכולה לנצח אמת נצחית. האמת הנצחית, כשמה, תמיד מנצחת.

נתונים נוספים