חובתי המוסרית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

חובתי המוסרית

חובתנו המוסרית מחייבת אותנו קודם לכל לומר מה שאנחנו חושבים לצודק, גם אם אין בידינו לעשות שום דבר אחר.

אנו נמצאים היום במצב שבו המדוכאים קוראים לעזרה, כי העוול זועק מכל פינה ולרוב האנשים אין מה לומר בנושא. לי יש – וזה מחייב אותי להגיד את מה שאני יודע.

הדבר דומה לכך שמי שיוע לנגן חייב לנגן – ולו רק לטובת עצמו, למימוש כוחותיו או למיצוי הפונציאל שלו, כדי להשיג את אושרו.

נתונים נוספים