מכתב בנושא העמותה לאחוות ישראל-לבנון

 

לכבוד

דן חת, יו"ר

העמותה לאחווה ישראלית-לבנונית

כחבר בעמותה הריני להציע רשימת נקודות התייחסות לפעילות העתידה של העמותה:

את המטרות צריך לחלק לשלוש: א. קצרות טווח. ב. ביניים ג. ארוכות טווח:

א. המטרות קצרות הטווח נוגעות לפתרון בעיות הקיום היסודי של אנשי צד"ל בישראל. מדובר בעיקר בכסף ויש לחפש את הדרכים לדאוג לכך שהכסף יגיע בכמות ומינון גדולים יותר – וגם בצורה מסודרת יותר.

חשוב שהכסף יגיע בצורה שממנה משתמע שהוא מגיע בזכות ולא בחסד. לצורך זה יש לברר מי אחראי על התקציבים ומהם הקריטריונים שנקבעו לכך לא רק ברמת השלמים, אלא ברמת הקובעים רמי הדרג.

כסף שמגיע כתרומה או כקצבה דלה ובאמצעות שלמי הצבא בלבד מאפשר לגורמים פוליטיים להשפיע על המקבלים וללחוץ עליהם, באמצעות מצבם הדוחק חמרית, כדי שיפעלו בצורה שתתאים למטרות פוליטיות.

(הערה: עובדת יציאתם של חלק מאנשי צדל לחו"ל היא עדות להצלחת חלק ממערכת הלחצים אשר, לאל ספק, אחד ממכשיריה העיקריים הוא הלחץ החמרי)

ב. מטרות הביניים הן איסוף המידע, כמו ראיונות ותיעוד של ההתרחשויות הנוגעות למה שקרה בלבנון, כל עוד הענין "חם". יש לבנות תכנית מסודרת של פגישות עם אנשי צד"ל ומשפחותיהם ולהקליט ולצלם, בשלב ראשון, כל מה שניתן.

יש לבדוק היכן ניתן להשיג מסמכים מדיניים וצבאיים הנוגעים לענין כדי להקים ארכיון שיהיה בסיס ליצירת עבודות אינטלקטואליות, כתיבת ספרים, תביעות משפטיות ו/או להקמת ועדות חקירה בענינים אלה – ולשמור היטב על החומר, תוך כדי הכנת העתקים.

ג. המטרות לטווח רחוק הם בירור, באמצעות אישים וארגונים, שלת דרכי הפעולה שבאמצעותן ניתן להשפיע פוליטית על המתרחש בנושא יחסי ישראל-לבנון או, בצורה ענינית יותר, דרכי הפעלת לחצים פוליטיים לצורך יישום פתרון שיניח את דעת הגורמים כולם ובמיוחד השבת פליטי צד"ל אל בתיהם על יסוד האוטונומיה שהם ראויים לה.

לצורך אלה יש, לדעתי לפעול עם אישי ציבור, מדינאים וארגונים מקומיים ובינלאומיים בתחומים שונים (כמו למשל ארגונים העוסקים בנושאי זכויות האדם הן מן הבחינה ההומנית והן מן ההיבטים המשםטיים).

הטיפול בענין עם אישי ציבור ועם אנשים הנמצאים בנקודות השליטה צריך, לדעתי, להיעשות בשיטת "המקל והגזר", כדלהלן:

לכל איש שיסייע תציע העמותה את השכר המדיני השמור לעושי הטוב, קרי: כבוד, תהילה ויקר על מעשה הומני, אוניברסלי, שהוא דבר המהווה מטבע עובר לסוחר לכל מדינאי ו/או איש טוב.

מכיוון ששיש לי יסוד להניח כי בשל בעיות פוליטיות יימצאו בעלי כוח שיציבו התנגדות בדרכנו (ואינני מתכוון למי שפשוט לא ירצה לעזור), עלינו להניף מעליהם את מקל הפרסום השלילי של העובדות האמיתיות הנוגעות למחדל שאירע בלבנון ולצרף לכך תביעות להקמת ועדת חקירה ובדיקת ההיבטים המשפטיים הנוגעים להגשת תביעות נזיקין כנגד בעלי תפקידים וסמכויות אשר השתמשו בסמכויותיהם לרעה.

רצ"ב מסמך המכיל דברים שנאמרו על ידי ח"כים נכבדים, אשר, לדעתי, ניתן לצרף למאמץ הכללי של סיוע לעניננו.

אני מקווה שחלק מדברי לא נשמע בוטה מדי.

בתודה

אוהד קמין