ניגוד סותר

 

ניגוד סותר

אחד מסוגי הקצוות המנוגדים לכאורה, אשר באמת אינם כאלה, הוא היחס המקובל בחברה בין המין ה"חמרי" לאהבה ה"רוחנית". מחד מאוייר הראשון על ידי הציניות, הסרקזם והפרגמטיות של הענין הגופני, המוות, הקור ההורג, הארצי ומאידך מתואר השני על ידי הניתוק, הריחוף, ההוויה הלא-מציאותית, האי-רציונלי, המיסטי, האידיאליסטי, הרציונליסטי.

ברוח זאת יש הבדל בין החושבים כי המשיכה המינית היא תוצר של מראה גוף ויש החושבים שהיא תוצאה של יחס לפעולותיו של האדם. בכל אחת מהגישות הללו יש מחשבה לגבי שני הצדדים המעורבים כאילו הם מנוגדים. כלומר: יש לו, לאדם, השקפה שמדובר בשני חלקים מנוגדים שאינם יכולים להתאחד, על אף שמבחינה עובדתית האהבה האנושית כוללת רוח וגוף בצורה משלימה ובלתי נפרדת.

דומה הדבר למחשבה הפוליטית של זה שחושב שיש שמאל וימין בפוליטיקה, אף שאנו יודעים כי במציאות זהו ניגוד סותר, שכן לא יכולה להיות בנמצא מהות שיש לה רק צד אחד, זרוע אחת, לב בלי שכל או להיפך. לפיכך, מה שקיים בפוליטיקה איננו באמת שמאל וימין נפרדים ומנוגדים אלא רק כינויים מטעים.

נתונים נוספים