צדק סוציאליסטי

 

צדק סוציאליסטי

ברדיו נאמר זה עתה ( 19.9.94 9.06 בבוקר) שהמפלגה הסוציאליסטית שניצחה היום בבחירות בשבדיה הבטיחה לבוחרים א. שהמס המקומי על רווחי הבורסה יועלה מ12% ל30% ב. מחצית מתיקי הממשלה יימסרו לידי נשים.

סוג כזה של הבטחות, המבוסס על רעיונות, חושף את תפישת הצדק הקיימת במדינה סוציאליסטית; לפי תפישה זו יש לממשל זכות לקבוע, ביחד עם מידת המסים גם את מידת השתתפותן של נשים בממשלה. בהתחשב בכך שלא מדובר בבחירות של נשים אלה על ידי העם, ניתן לראות בכך את מידת הנצחון שיש לרעיונות עכשוויים במימד הפוליטי, גם אם אין הם מגובים כלל בעובדות מדעיות.

אף כי ברור כי סוג זה של החלטות ממשלה הן כפייתיות, קולקטיביסטיות ובכלל בלתי צודקות, אין הן נתפסות במקום כמו שבדיה כנוגדות את הצדק כי הרי עצם הרעיון הסוציאליסטי המתיימר לחלק את ההון הציבורי מחדש נתפס כצודק.

נתונים נוספים