"החוק מחייב"

"החוק מחייב"

מפקד האוכלוסין החמישי של ישראל נערך ב19.10.95. באמצעי התקשורת נאמר כי "החוק מחייב את האזרח למלא את השאלונים שיחולקו". החוק, למעשה, מחייב לגנוב, לאסור את החפים מפשע ולבצע עוד פשעים רבים ומגוונים. אני כבר לא מופתע ממה שהחוק מחייב. אני רק מופתע מכך שחלק מהאזרחים עדיין לוקח ברצינות, ועם מחשבה על קיומו של משקל מוסרי כלשהו, את הביטוי "החוק מחייב".

נתונים נוספים