טבע העיוות

 

טבע העיוות

ארור מי שיש לו חלק כלשהו ביצירת התמונה המעוותת שלפיה יש לחשוד בכל אדם דתי שרוצה להתיישב בארץ ישראל כאילו מטרותיו הן בגדר רוע, שאיפת כיבוש, אלימות, שחיתות ותאוות רצח - ולהאמין כי אויבים כמו ערפאת, אסאד, מובארק וחוסיין הם שוחרי שלום וטוב, על אף שהם ביצעו וממשיכים לבצע בהווה מעשים של רוע, אלימות, שחיתות, עינויים ורצח.

נתונים נוספים