לא בשמי

לא בשמי

על בגידת ראש מדינה

בימים האחרונים, קרוב לסיום ביקורו של נשיא ארה"ב ברק אובאמה את ישראל, הציע ראש ממשלת ישראל לתורכיה (כך, לפחות פורסם בתקשורת) התנצלות ישראלית על פעולת צה"ל נגד "פשע" ההתקפה הצה"לית על ספינת ה"מרמרה", שבו נהרגו ונפצעו מספר אזרחים תורכיים. התנצלותו זו של נתניהו בשם אזרחי ישראל היא חסרת בסיס מבחינה עובדתית, חסרת יסוד מבחינה מוסרית – ובלתי נסלחת מבחינה אנושית. כי עובדה מציאותית כלל-אנושית, שכל משטר אנושי מכיר בה כחלק מאבני התשתית של העולם הפוליטי, היא שאל לו לשלטון לפעול באופן שמציג אותו כלפי העולם החיצון כלא-מוסרי – וזה בדיוק מה שהסכים לעשות ראש ממשלת ישראל לאזרחיה.

אם באמת ביצע נתניהו פעולה של התנצלות עקרונית, שבה הוא מביע חרטה על מוסריות פעולת ההגנה העצמית של מדינת ישראל, הוא ביצע זילות ערכים – ולא רק של כל ערך ישראלי מוצהר, אלא גם של ערכי האדם והיהדות המוחזקים על ידי אזרחיה. מעשה כזה מצידו של העומד בראש מדינה הוא בגידה בנתיניו, אשר האמינו בו. כי אזרח ישראל סומך על מנהיגיו שלא יוציאו את שמה של מדינת היהודים לדראון ולא יוקיעו ברמה את שם ישראל ויספקו בכך דלק נוסף למדורת השנאה המופנית כלפיה בעולם.        

לאדם פרטי מותר לשגות, אף כי אין הוא משוחרר מאחריותו לשלם מחיר על הנזקים שהתרחשוט כתוצאה משגיאותיו, אך אין פעולה של אזרח רגיל שוות-ערך לשגיאתו של אדם הנמצא בדרגת-מעלה ציבורית, כאשר לכל מעשיו יש תדמית ציבורית; ראש ממשלה מחוייב בהכרה בהיותם של מעשיו בעלי השלכה תדמיתית על כל המיוצגים על ידו, ובמקרה הנוכחי מדובר בעם ישראל. למותר לציין בהקשר זה כי עם ישראל אינו עם רגיל; זהו עמנו, ולו תעודה הסטורית מיוחדת בקרב העמים, שדורות רבים ניספו כדי לשמור על יוקרתה. בעובדת היות הדבר מופרך על ידי נתניהו ונשיא ארה"ב יש לא רק עדות לבורות ולחוסר הכרה ערכי במהותה של מסורת ישראל אלא גם פגיעה ישירה בערכיו של כל ישראלי.

בנוסף לכך אין להתעלם מזכויותיהם של חיילי צה"ל האמיצים אשר השתתפו בפשיטה על ה"מרמרה". הם, שהתגייסו לצבא והיו מוכנים לסכן את חייהם למען ערכיה של מסורת ישראל והגנתה של החברה הישראלית-יהודית, נבגדו על ידי הנהגתם – ואת הפגיעה הקשה ביותר (שהפכה את הפגיעה הפיזית שספגו מאנשי האלימות והרשע ששהו על סיפון ה"מרמרה" ופגעו בהם ישירות) בהם העניק ראש ממשלתם, כשהציגם בחוסר אחריות ומודעות קבל העולם כולו כמשרתי רוע שפעלו נגד הצדק.     

אין מעשה גרוע יותר שיכולים לעשות אדם או מדינה מאשר לסגת ממעשה הנובע מעמדה של צדק ולפיכך מהווה דבר זה עדות על היותה של ממשלת נתניהו בלתי ייצוגית – במיוחד כשהדבר נוגע לאזרחי מדינת ישראל, שחלק גדול מהם חדור בהכרה עצמית חזקה של ערכיות אנושית. אי לכך מוצא אני, כאזרח ישראלי, להצהיר בזאת כי ההתנצלות של בנימין נתניהו לפני ארדואן איננה מייצגת אותי, איננה מחייבת אותי, ואין לראותה כאילו נעשתה בשמי. לא זאת בלבד אלא שהשימוש בשמי, השייך לי, נגד עניני, הוא פשע נגדי.  

בחיי הפרטיים מהווה אישיותי את הביטוי לערכי כאדם, כיהודי וכיחיד. כל אלה הם היבטים של אישיותי היחידאית כאזרח מדינת ישראל, אשר שמו מייצג אותו. אין אני מסכים כי שמי יהיה כלי בידי חלק כלשהו של המנגנון הממסדי, אשר עלול להוות כלי בידי בני אדם בעתיד, קרובים כרחוקים, לטפול עלי אשמת שותפות בחוסר מוסריות שבביצוע מעשה לא צודק. כחלק בשלשלת דורות של בני אדם שפעלו מתוך הכרה עצמית בהיותם מייצגים פעולת חיים שמגמתה הקניית ערכים של טוב וצדק לעולם, אינני מוכן לבגוד במורשת קדושה זו ולנטוש את תעודתם של אבות אבותי, אשר העדיפו להיהרג על קידוש ערכיהם ולא להיכנע לאי צדק וחוסר מוסר שבפניהם החזיקו מעמד דורות רבים.

אם יקרה ואחד מצאצאי בדורות הבאים יצהיר בפני כי הייתי חלק מאומה אשר בגדה בצדק ובמוסר, ויטען כי ישראל, בכך שהוקיעה את פעולת הצדק שביצע צבאה והעניקה סליחה לאויב שפעל נגדי, אומר כי הצדק עימו אך לא בשמי נעשתה הנבלה. וכדי שהצהרה זו שלי תהיה תקפה אני מוצא לנכון כי על אף שנתניהו מצהיר וכנראה גם מאמין שהוא פועל בשמי הוא טועה; מעשיו נגד הצדק והמוסר אינם מייצגים אותי ואינם נעשים בשמי.