מטרתם האמיתית של הערבים

מטרתם האמיתית של הערבים

למתבונן במפת המזרח התיכון ברור כי הערבים אינם זקוקים לטריטוריה הישראלית, הזעירה ביחס לשטחי הענק שיש ברשותם. התעקשותם מעידה על כך שיש להם מטרה אחרת, עקרונית, במלחמתם הארוכה – ושומה עלינו לדעת ולהבין את הסיבה למלחמה זו שלהם בנו, אם חפצים אנו להביא לפתרונה.

את אלה הסוברים כי מטרותיה האמיתיות של המלחמה בישראל הן טריטוריאליות צריך להפנות לכך שהערבים נלחמו ביהודים עוד מהתקופה שלפני קום מדינת ישראל – ובכלל זה להפנות את אלה שמשוכנעים כי השבת השטחים שנלקחו במלחמת ששת הימים היא הסיבה למלחמתם - לימים שלפני מלחמה זו, שגם בהם לא פסקו הערבים מלתקוף את ישראל, שלא לדבר על כך שכבר עם קום מדינת ישראל יצאו מדינות ערב למלחמת השמדה עליה.

אז מהי מטרתם האמיתית של מלחמת מדינות ערב בישראל? הסיבה, שלאנשים לא מעטים היא נהירה מלכתחילה, היא למעשה סיבה פוליטית פנימית: היותה של מדינת ישראל איום על יציבות משטריהן. אש השנאה לישראל המלובה דרך קבע על ידן אינה אלא דרך למנוע מנתיניהן לערוך השוואות בלתי מחמיאות בין הפריחה שהביאה ישראל לאיזור לבין השיתוק הגמור, הסבל והעינויים שאותם חש כל אזרח בדיקטטורות אלה.

שוב ושוב מכנים הערבים את מדינת ישראל "גורם זר" במזרח התיכון – והם צודקים. בין הדיקטטורות האכזריות, האנטי-אנושיות והמפגרות, מהווה ישראל, על אף ליקוייה הפנימיים, גורם זר: לפיד בוהק של צדק יחסי בחשכה הבלתי-אנושית. דבר זה הוא שהפך אותה בזמן קצר יחסית למתוחכמת מבחינה טכנולוגית ולבעלת כלכלה מתקדמת ודינמית, מה שבולט ביותר על רקע השחיתות, ההתנוונות והשקיעה הכלכלית האופיינית לאויבותיה.

למעשה, שגשוגה של ישראל ופריחתה הם שהפכו אותה לאבן שואבת לרבים, וכפי שכל שודד נמשך באופן טבעי לאפשרות להפעיל את מה שהוא טוב בו, היה עושרה של ישראל למקור משיכה בעל עוצמה לא רגילה למדינות ערב. מכיוון שהתרבות המקומית החלה לצמוח באיזור כמה עשרות שנים לפחות לפני קום המדינה, היא משכה אליה כבר אז גם מהגרים רבים, אשר חפצו לשפר את מצבם הפרטי הן ברמה חומרית אך לא פחות מזה מבחינה פוליטית, בשל ההבדל המשמעותי בין החברה בישראל לארצות ערב.

מאז לא פסקה התנועה אל ישראל; למעשה, אין עדות חזקה יותר להערכה האמיתית של ישראל על ידי בני העולם החיצון שמעבר לגבולותיה ולמשיכה כלפיה מאשר זרם האדם הקבוע המנסה לחדור אליה לא רק משטחי הרשות הפלשתינית, אלא אף, דרכם, ממדינות שונות באפריקה ובאסיה. לפועלים, לפליטים ולמהגרים הבלתי-חוקיים המציפים את ישראל יש מכנה משותף אחד: הכרה בכך שמדינת ישראל טובה יותר לחייהם.

במובן זה, ישראל מסוכנת לארצות ערב יותר מכל איום אחר – וזו גם הסיבה שעל אף היותה של ישראל חתומה עם מצרים וירדן על הסכמי שלום אין אלה ממהרות ליישם אותו בפועל. בהקשר זה, סביר שעוד רחוק היום שבו ירשו הם לישראלים – אם בכלל – לטייל בארצותיהם ולהפיץ, ביחד עם המטבע הישראלי המסמל שגשוג וכוח קניה, את בשורת החופש. על אף שישראל עודנה רחוקה בעצמה מחופש מלא, נמצאים תנאי החיים בה בקדמה כה גדולה ביחס למשטרי מדינות ערב, שיש בה, בקדמה זו, משום פוטנציאל למוטט את כל הסדר הקיים בארצות אלה ולהפיל את משטריהן.

 

נתונים נוספים