מלחמת השלום

 

מלחמת השלום

מה שנראה כמו כותרת הכוללת סתירה מפורשת איננו אלא תיאור מצבנו הפוליטי. ככזה הוא מכיל ניגוד פנימי במובן שבו חיידקיה של מחלה ממארת פועלים בגופו של אדם ומאיימים על בריאותו. ישראל של היום חולה במחלה חמורה כזו שבה תוקפים אותה מתוכה נגיפים מסוכנים; מפלצות הלתי נראות, כמו מחלות נפש או חיידקי מגיפות, הן המסוכנות ביותר לקיומו של המין האנושי. כך גם מעמדן של מלחמות לא מוכרות באנושות; אלה הן המלחמות המסוכנות ביותר. זה בדיוק מה שמאפיין את מלחמות ימינו, שחלק גדול מהן מסתיים אף לפני שהמעורבים בהן מסכימים על עצם קיומן.

השמאל הישראלי, למשל, העומד על דעתו שמה שרוצח בנו בשנים האחרונות הוא תהליך שלום, אינו יחידי בערב הרב של המלחמות הסמויות הקיימות בעולם; תקופה ארוכה התעלם העולם מהמלחמה הקרה הבין-גושית ועד היום מתחמק העולם המערבי מלהכיר בכך שהעולם השלישי והמוסלמי מנהלים נגדו מלחמה פעילה מזה זמן רב; גם מלחמת האחים המתחוללת בעם היהודי החי במדינת ישראל מוסווית באופן מושלם על ידי המצהירים כל העת על חשיבותן של האחדות וההימנעות מפילוג בתוך המחנה. כל אלה הן גרסאות שונות לסוג אחד של איסטרטגיה רמאית, המסתכמת במלחמות שאי ההכרה בקיומן מהווה את המכשול הגדול ביותר בדרך לנצחון בהן.

בימינו, המפורסמת ביותר מבין המלחמות המאיימות על העם היהודי בארץ ישראל היא זו הנקראת "תהליך השלום". הקריאה למלחמה בשם "שלום" מהווה את האיסטרטגיה המתקדמת ביותר של מלחמת הערבים נגד ישראל. לעולם המוסלמי אין מלחמה בלבוש שלום דבר חדש אלא טקטיקה ידועה, המוזכרת בקוראן כאחד ממעלליו הנודעים של הנביא מוחמד. אחרי שמושא ההערצה ומורה המוסר האיסלמי הזה ערך הסכם שלום והפר אותו הפך הדבר בעולם הערבי לטכסיס לגיטימי.

נראה שמנהיגי האומות הערביות מסתמכים על תקדים זה מן הקוראן כדי להצדיק את ההסכמים שיש להן עם ישראל. ברוח זו ניתן להבין גם מדוע אין הם מתאמצים כל כך לפעול נגד הפרות הסכמי השלום והסדרי הפסקת האש המתבצעות על ידי ארגוני טרור או מחבלים יחידים הפועלים במדינותיהם. באופן אבסורדי פועלת יוזמה פרטית זו, המתקבלת על ידם באהדה, לחיזוק משטריהם הדיקטטוריים, שכן היא מאפשרת להם את המשחק הכפול המוסלמי האופייני המוצג כלפי העולם החיצון כשלום וכלפי העולם הפנימי של נתיניהן כמלחמה.

בשל בורותו בידיעת והבנת הערבי ומחדלים מוסריים חמורים אחרים אין העולם המערבי מבקר את התנהגותו כפולת הפנים של העולם הערבי והוא אף מעניק לו תמיכה פוליטית ומשאבית על יסוד האמונה משוללת היסוד העובדתי שבכך הוא מחזק את "הצדדים שואפי השלום" של העולם המוסלמי.

"הסדר" מכוער זה, אשר מפיל חללים בבני הברית של אומות אלה, מאושר על ידי חלק מאזרחיהן של האומות הנפגעות, המתנהגים כאילו מלחמה רמאית זו, הקרויה "שלום", היא באמת צורה של שלום. בישראל מזעזעת במיוחד הדרך שבה התומכים ב"תהליך השלום" לא רק מתעלמים מעובדת האלימות המתמשכת של האויב אלא אף תרים אחרי כל הזדמנות אפשרית לתקוף באמצעותה את פעולות ההתגוננות של ישראל ומחלישים את כוח העמידה שלה. אך השכל הישר אינו מאפשר לראות את מה שקרוי בשם "תהליך השלום" כדבר זולת מלחמה ואת התומכים בו כלא שונים מבוגדים פשוטים.