תוכן כללי ל"מחשבה חופשית"

}

תוכן כללי:

 

מחשבה חופשית

 

המאמרים שבמדור זה הם תשתית לסדנאות

שיוקדשו לפיתוח החשיבה החופשית במגוון נושאים פוליטיים: כלכלה – פוליטיקה – ישראל היום - מדיניותה של ישראל

 

הסכסוך הישראלי-ערבי - סוגיות זמננו – לתיקון עולם

 

סדנאות "מחשבה חופשית" הן פגישות שיח ודיון המבוססות על נושאי המאמרים השונים, המתייחסים לסוגיות פוליטיות. אך למאמרים יש, כמובן, גם ערך אובייקטיבי במידה והן נקראות לצרכים של לימוד, עיון ופיתוח המחשבה המבקרת על ידי היחיד.

 

כלכלה

1. מוסר החיים יסודות התפתחות החיים במציאות, שהם בסיס המוסריות האנושית.

2. מוסריות העושר משמעות מושג העושר כביטוי הוצאת כוחותיו של האדם אל הפועל.

3. לגופו של יחיד מה שבין הפרט לכלל. חשיבות היחידאיות כיסוד כל מגמה כלכלית.

4. משרות ומעבר להן המשרות הפרטיות כאחד מיסודות המציאות של הכלכלה הגלובאלית.

5. בין קפיטליזם לסוציאליזם ההבדל בין שני המושגים השולטים בחשיבה הכלכלית של ימינו.

6. כלכלה צודקת משמעותו המוסרית של השוק החופשי ותפקיד הקפיטליזם בחברה.

7. ריסון הקפיטליזם? משמעות הנסיון הפוליטי לבלום את מגמות השוק החופשי.

8. הכשל הסוציאליסטי על האגדה הנפוצה לגבי הכסף ועל משמעותו האמיתית של הכסף.

9. כפיה מיתוס נחיצות הכפיה הפוליטית בחיים החברתיים ובעייתיותו.

10. טבעה של קניניות תדמית הקפיטליזם בישראל ובעולם ותרומתו לאדם.

11. החוזה היום-יומי עובדת האמונה המעשית הנפוצה בין כל בני האדם בעולם.

12. מרכז העולם הסיבות להיותה של אמריקה מרכז השוק החופשי של עולמנו.

 

פוליטיקה

1. הבא להורגך בעיית תפיסת המוסר הבלתי מוסרית השולטת בפוליטיקה הנוכחית.

2. אומץ לב או פחדנות מקומם של מושגים כמו גבורה וצדק בחברה הישראלית והעולמית.

3. איזונים ויחסים עקרונות המלחמה המוסכמים בתרבות והשלכותיהם למצב הפוליטי.

4. ימי שפוט השופטים השיפוט האנושי וגבולותיו כחלק מיכולת ההכרעה הפוליטי הנתון.

5. בעיית הדמוקרטיה הדמוקרטיה כטעות הפוליטית הנפוצה של העולם החופשי ופתרונה.

6. עריצנות מפתח בעיית האמונה הטפלה השולטת בעולם הפוליטי של ימינו.

7. פחד הקשר ההסטורי והרעיוני בין דיקטטורות העבר לעריצויות ימינו.

8. מדע הפוליטיקה סקירת הסטורית של הפילוסופיה הפוליטית שביסודות חשיבת זמננו.

9. חומר ורוח במדיניות הלשון הפוליטית כביטוי יחסי הפעולה והמדיניות של העולם הפוליטי.

10. חירות בסכנה היעדר החירות הפוליטית בעולם הדמוקרטי והשלכותיו על חיי האדם.

 

ישראל היום

1. פירמידה של חשד על סכנתה הגדולה של הכלכלה הריכוזית כגורם להשחתה חברתית.

2. נעליים הומורסקה על השיטה הנהוגה בתרבות החברתית הישראלית.

3. גברת הזכויות האמונה הטפלה על מקור זכויות ההתישבות היהודית בארץ ישראל.

4. מה בין הבנק לפועלים? מאבקי השליטה בבנק כביטוי של תמונת המצב בכלכלה הישראלית.

5. מי פוגע בצה"ל? יסודות כבודו של החייל הישראלי והגורמים המסכנים אותו ביותר.

6. שיילכו לעבוד דיאלוג על אוכלי החינם של ישראל.

7. שיילכו לעבוד ב המשך הדיאלוג על השיטה הישראלית והמאיישים אותה.

8. תקשורת כאילו חופשית התקשורת הישראלית כביטוי של מדיניות הממשל וכמגביר מגמותיו.

9. המדינה כמחסום היצירה הממסד השלטוני כגורם המעכב את התפתחותה של ישראל.

10. יא משלטי חוסר היכולת השלטונית להעריך נכונה את האזרח ולשמור על קנינו.

 

מדיניותה של ישראל

1. מוסריותו של כיבוש הצדקתם המוסרית של כיבוש שטחי ארץ אויב ומלחמת כיבוש בכלל.

2. בעיית פליטים אחריות הערבים לפליטיהם ואחריות אומות העולם לפליטים היהודיים.

3. הקסם הגרמני התרבות הגרמנית כמייצגת ערכים אנושיים עולמיים מאז ומעולם.

4. הגנה עצמית מדינית המוסכמות המוסריות המגבילות את חופש פעולת ההגנה של ישראל.

5. הכנעת האויב דרכי הפעולה האפשריות להבאתו של אויב למצב של כניעה.

6. כבלי הכפיה האיום שמהווה גורם הכפיה על איכות החיים של התרבות הישראלית.

7. כנגד השקר מלחמתה של ישראל נגד ההתקפה התרבותית השקרית היוצאת נגדה.

8. מורה מוסר ממלכתי הבעיה המוסרית שקיימת בביקורתו המוסרית של גורם לא מוסרי.

9. פער משמעות והשלכות המתח הבין-דורי שמתבטא בתרבות הישראלית.

10. תוקפנות ישראלית? הצורך בזיהוי יסודות העימות בין ישראל לאויבותיה וניסוחם הברור.

 

הסכסוך הישראלי-ערבי

1. כלים שלובים הדרך בה מוצגת עמדת ישראל בסכסוך על ידי אויביה אל מול העולם.

2. אי צדק ממוסד אי הצדק המובנה ביסודות התרבות הערבית והשלכותיו המסוכנות.

3. טרור איסטרטגיית הטרור על רקע חולשותיו המבניות של העולם המערבי.

4. כוח הרחמים העדפת החלש כראש החץ בתכנית מלחמה המודעת של אויבי ישראל.

5. האינדיאנים של המזרח התיכון נצחון הפרא הערבי-מוסלמי על בני תרבות המערב בעולם.

6. כלכלת סחיטה ערכי היסוד של הרשות הפלשתינית וההבדל בינה לבין מדינת ישראל.

7. מטרתם האמיתית של הערבים מלחמת העולם הערבי נגד ישראל כאמצעי פוליטי ערבי פנימי.

8. מלחמת השלום היחס בין המלחמה הפוליטית הרעיונית נגד ישראל למציאות האמיתית.

9. מלחמת הילדים נושא הילדים בתקשורת כנכס איסטרטגי המופעל על ידי אויבי ישראל.

10. חור שחור פלשתיני כלכלת הרשות הפלשתינית כאבן שואבת של משאבים בחומר וברוח.

11. צודקי העולם התפקיד העולמי שמשחקת מדינת ישראל במלחמתה נגד האויב הערבי.

12. בעולם חסר צדק משמעות היותו של הערבי המוסלמי חסר יכולת הבחנה מוסרית בצדק.

 

סוגיות זמננו

1. לקראת הרנסנס החדש המגמה התרבותית הכללית של זמננו לאור בחינת תרבויות בהסטוריה.

2. אויבי הצדק השמאל העולמי כראש החץ של מגמת בלימת תנועת הצדק בעולם.

3. נצחון שייריה החיים עימנו של מלחמת העולם ומהותו העקרונית של המאבק.

4. רעיון הרצח המוצדק העקרון המציין מצב שבו מגיעה חברה למעמד המצדיק את קיומה.

5. הטרור הגדול איומם של שומרי אש המוסר הנוצרי על הכלכלה והפוליטיקה בעולם.

6. דמוקרטיה ודיקטטורה מיתוס הניגודים הנפוץ המבחין בין שני צדדי המטבע ופתרון אפשרי.

7. לאומיות לאומנות ובינלאומיות משמעותם של מושגים דומים אך שונים וחשיבות ההבדל ביניהם.

8. גבולות ודרכים מה שמאחורי ההבדלים המדיניים בין עמים וארצות לאורך ההסטוריה.

9. מגמות בביקורת האמנות הקשר בין אמנות לפוליטיקה בהסטוריה האנושית ובהווה הפוליטי.

10. ספורט עולמי ערכי עולם הספורט כגורמים כלל אנושיים ודרכי השפעתם על העולם.

נתונים נוספים