ידידות אמת ושנאת חינם

ידידות אמת ושנאת חינם

מן השפה למדים אנו פעמים רבות כי מושגים מסויימים טוב להם לבוא בהקשר מדוייק - בדיוק כמו מושגים הנוגעים במופשט. ידידות, עוינות, שנאה, אהבה הם מושגים שכאשר הם מנותקים מהקשר עובדתי הם "משתוללים". יש להיזהר ביותר מאלה שאוהבים חינם, ללא שכר או סיבה מספקת. זה שידידותו ואהבתו תלושים מן העובדות יגיע בדרך הבטוחה מאהבת חינם לשנאת חינם. את הידידות והאהבה יש לבסס על אמיתות, על עובדות ולבדוק את העובדות שוב ושוב במיוחד כשמדובר באדם, היצור בעל הגמישות התודעתית המושלמת.

ידידות אמת ואהבת אמת מושתתות על אמיתות. אסור לאדם רציונלי לקבל תחליפים אחרת יכולים הם להתהפך ולפעול כנגדו. על האדם הישר לצייד את אהבתו ושנאתו גם יחד בעובדות ואמיתות ולייצבן.

הזהרו מזיופים!

ידידות אמת היא שותפות בחיים, כמו בין בעל ואישה. ההבדל שבין ידידות שאיננה ידידות אמת לידידות אמת משול להבדל שבין נישואין לצורך פטור משירות צבאי לנישואין המבוססים על רצון להקים משפחה. ידידות אמת איננה חוזה הגנה-התקפה ומה שמאחד אותה אינו פחד משותף אלא אהבה משותפת. ידידות, כמשפחה, היא קודם כל בנייה ולא הרס.

נתונים נוספים