אלוהים בעולם הילדים

 

אלוהים בעולם הילדים

מה לגבי אלוהים בחינוך הילד? מושגית אין אלוהים אלא מכלול הכוחות. מבחינה מושגית ומדעית זוהי האנרגיה שנמצאת ביסוד העולם. ראיית מכלול זה כמהות חיה נעשית בעולם הילדים באופן קבוע, למעשה. ניתן לראות שכל ספרי ואגדות הילדים מלאים בהנפשה ובהאנשה, כלומר בהענקת תכונות אנושיות לבעלי חיים ומהויות חסרות חיים כמו חפצים, כלים ומכשירים.

ההאנשה והנפשה מביאות את הילד להבין בצורה טובה יותר - על יסוד הזדהותי - את המהויות הללו, במידה שבה יש בהן התאמה למקור ההנפשה וההאנשה. ענין זה מהווה ביטוי לדרך בה רואה הילד את העולם - באמצעות מושגי החיים שהוא מייצג אותם על יסוד החוייה. דבר זה יש בו כדי לכוון אותנו לכך שמושגי יסוד אלה של חיים בעולם הם המושגים האובייקטיביים וכמוהם כשפת יסוד, כרובד היסודי של השפה אשר פועל ביחס לשאר השפה כפי שהנחות יסוד פילוסופיות מתייחסות אל ההשלכות והנגזרות שלהן.

בהקשר זה ברור מדוע הילד הלומד לראשונה את התורה מזדהה באופן שלם עם דמות האל מבלי להיכנס לעבי השאלות הפילוסופיות והמדעיות המעורבות בנושא, באותה מידה שבה יכול אדם לקרוא ספרי דמיון על ישויות שאינו מכיר ודי לו – כמו לילד – בכך שהן מבטאות ערכים אמינים וטובים.