הנחיות ללימוד רציונלי של מושג האלוהים

 

הנחיות ללימוד רציונלי של מושג האלוהים

 

הרוצה לחקור במושג זה ובהשלכותיו צריך לסגל את מה שמסגל זה שיוצא להרפתקה אל תוך הג'ונגל. קודם כל, הוא איננו צריך את הג'ונגל. שנית, הוא איננו חושש מן הלא ידוע.

אדם כזה לא יאמר: בשביל מה שאני צריך את זה? אין טעם לקחת לטיול אדם שמחפש סיבה לטיול. מאידך, אלה שהולכים לטיול, בודאי שהם צריכים אותו. אלא שהם צריכים לברר לעצמם לשם מה הם זקוקים לטיול מסוג זה. אלה שצריכים טיולים הם כמו אלה שצריכים מוסיקה: הם יכולים להתקיים בלעדיהם, אך חייהם יהיו אפורים יותר, חסרי טעם יותר, חומריים יותר ואולי – וזה הדבר החשוב ביותר - פחות מאושרים.

שאלה שתישאל בתהליך הלימוד תהיה: האם אלוהים מתייסר? התשובה על כך תהיה: אם צער וזעם יש בהם יסורים, אזי כן – כי רק בתיתו חופש בחירה לבני אדם יכול היה אלוהים לתת משמעות לאהבתם אליו, לבחירתם בו ולעבודתם אותו - רק אם זאת נעשית מתוך בחירתם שלהם יש לה משמעות של אמת – ומכיוון שמדובר בבחירה חופשית, אפילו האל אינו יכול לקבוע מראש במה יבחרו בני האדם.

כפי שמתארים כתבי הקודש, אלוהים זועם על בני האדם פעמים רבות ולעתים הוא אף מתנחם בליבו על אשר ברא את העולם – חלק זה שאיננו הכרחי במשמעות של היסורים - כי לא מדובר כאן במותנות טבעית. חלק זה, משבא לידי קיום, לא ניתן לבטלו כי הוא היה כבר לעובדה - אך אין בעתיד יסורים הכרחיים מבחינה מטפיסית, מכיוון שחטאים אינם חייבים להיפתר בפתרונות שיש עימהם יסורים – אבל הכרחי שייפתרו.

ההתייחסות לאל מהווה רכיב יסודי בפסיכו-אפיסטמולוגיה של כל אדם ולפיה ניתן לדעת איך יתנהג ומה כוחו. ההבדל בין מאמין ללא מאמין גדול לפחות כמו מאמין בודהיסטי ליהודי.

כשמדובר ביהדות, צייד האל את היהודי במפת דרכים מדוייקת, המחייבת אותו גם מבחינה מוסרית להודות לאל כפי שהוא מודה לו על בריאת העולם. היחס בין מחויבות מוסרית זו להתייחסות לתקלות ובמיוחד לכאלה שמקורן באישיות המקבל, נקבע, למעשה, על ידי היחס בין אלוהים והשפע שלו לבין אלה שעליהם הוא משפיע. למעשה, דרך גילוי האל על ידי כל יחיד היא דרכו לפיתוח צד האמונה שבו על יסוד אישי.

בנוסף לכל אלה, יש ללמוד מן האל היהודי את עקרון אי הכפיה. האל איננו כופה את עצמו ואינו מתערב בבחירות האדם. לאל יש ענין שהאדם יממש את כוחותיו באמצעות בחירותיו, אחרת יהיה תלוי באל ולעולם לא יהיה במצב עצמאי, כמו ילד שאיננו מתבגר, התלוי לפרנסתו באביו. זהו אחד הדברים החשובים ביותר של המאמין ללמוד לגבי האל – שיש לו ענין להפוך את האדם לעצמאי עד כמה שאפשר, כדי שיחזיק, במסגרת היכולת האנושית, ביכולת הפעולה האופיינית לאל.

נתונים נוספים