מושג האל כמכשיר

 

מושג האל כמכשיר

אחד השימושים החשובים של מושג האלוהים בידי היחיד הוא תוצר ההבדל שבין הפנימי לחיצוני ועל ידי כך קביעה נכונה ואובייקטיבית של יחסי הפעולה, טווח הפעולה ויכולת הפעולה של היחיד לפי מה שהוא לומד ממושג האלוהים.

היחיד האנושי מתפקד בהקשר שבו יכלתו עולה בהתמדה ומושג האלוהים, כמהות חיצונית, מסייעת להתכווננות התודעה אל העובדות.

למשל, חשוב ביותר שאדם יידע, כדי להגדיל את כוחו, מהו כוחו ומהו גבולו של כוח זה. דבר זה מאפשר לו לדעת את ההבדל בין מה שנעשה בכוחותיו ובבחירתו למה שלא נעשה כך במציאות.

נתונים נוספים