על אלוהים בעולם

על אלוהים בעולם

להאמין באלוהים פירושו, בין היתר, להאמין ששום דבר ממה שאנו רואים בחומר אינו קבוע ומוחלט אלא יכול להשתנות בהתאם לבחירתו של האל. למעשה, הכוח הבוחר אשר נמצא בבני אדם הוא כוח האל והוא גם זה המחזיק בדברים שבעולם במצב שבו הם נמצאים.

כך, הימצאותם של הדברים שאנו יודעים, בחושים או ברוח, היא הימצאות שתלויה בידיעתנו ומה שאיננו יודעים איננו נמצא על ידינו אלא על ידי האל, שאחת הדרכים להבין מושג זה היא המהויות והאירועים שאינם קיימים בהכרתנו המודעת אלא בתפיסתנו הכוללנית את המציאות.

דבר זה משמעו שעקרונית, כל דבר בעולם יכול לקרות לפי בחירתו של האל - והגבולות היחידים שלו הם גבולות המציאות, שהם גבולות פילוסופיים, בניגוד לגבולות חומריים. גבולות העולם החומרי-חושני יכולים להישבר ולהיפרץ לעולמות אחרים, אלה הם גבולות טבעיים, פיסיקליים ביסודם, אשר ניתנים לשינוי מכיוון שהעולם שלנו מכוייל למה שאנו יודעים ומה שאנו יודעים משתנה תדיר.

עקרון התרחשות זו נכון לגבי העולם הטבעי, שהוא היבט של המציאות, ומה שקיים בעולם הלא-חומרי, שמבטא את הרמה העקרונית שאפלטון קרא לה עולם הצורות, היא מה שהיהודים קוראים לו לעתים "האין" ולעתים "האלוהים". המשותף לשניהם הוא שמחד מן הנמנע הוא לתפסם בחושים ומאידך, כמו רוח האדם, מן הנמנע הוא להכחיש את קיומם.

נתונים נוספים