צורך במושג האלוהים

 

צורך במושג האלוהים

במושג האלוהים יש צורך, בין היתר, כי הוא מקיף גם את מה שמכיל מושג התודעה וגם את מה שמכיל מושג המציאות. הדבר מאפשר לומר שהמציאות דואגת לכך שהכל יהיה בסדר, שיש תכנון על המסדר את הדברים ולכן שיכול האדם שלא לחשוש ממצב שבו ישלוט בעולם אי צדק.