אלוהים כשלעצמו

 

אלוהים כשלעצמו

הגדרת דבר כ"מה שלא ניתן לדעתו" היא סותרת בהגדרה מבחינה הגיונית, שכן ההגדרה עצמה נחשבת כצורה של ידיעה; זהו, למעשה – כפי שזיהתה אין ראנד – הכשל היסודי של קאנט בתיאורו המפורט את ה"דברים כשלעצמם" שלא ניתן לדעתם.

אותו כשל מעורב בתפיסת האלוהים כמהות חיצונית שהאדם אינו יודע אך היא יודעת אותו, מעצבת ומתנה אותו מחוצה לו. גישה מסוג זה היאתוצר של טעויות פילוסופיות שבראשן הסתירה שלעיל, אשר נובעת גם מההפרדה הלא-לגיטימית שבין מה שאינו חלק מציאות חומרי אך מאידך הוא משפיע על החומר.

מבחינה זו נכון להסיק שהגדרת אלוהים בצורה כזו מוציאה את קיומו מן האפשר אך המסקנה הראויה איננה מסתכמת בכך שאין אלוהים אלא בכך שיש להבין אותו באמצעות הגדרה אחרת. מבחינה לוגית, יכול זה שמושפע לדעת על המשפיע עליו אף כי סוג הידיעה של שניהם אינו זהה, באשר הוא מתאים לדרך תפיסתם השונה את המציאות.

מבחינה זו אין שום בעיה בהדרת האל כמהות שיודעת מחד באופן שהאדם איננו מסוגל לו אך מאידך שהאדם יודע דיו על מהותו כדי לתאר – כפי שעושה היהדות – את מהותו, מעשיו והיבטי קיומו ללא סתירה עקרונית.

לפיכך ניתן להניח שלא היינו מסוגלים לשכנע חתול תיאורטי כי אין הוא יודע את מהותם של בני אדם מכיוון שאין הוא מבין את מאוויהם, ולא היינו יכולים לגרום לחתול כזה להניח שבני האדם אינם קיימים אלא פשוט שאין הוא מבין חלק גדול מהתנהגותם – מה שקיים בעולם האנושי ממילא בין בני אדם.

נתונים נוספים