אלוהים המטפיסי

 

אלוהים המטפיסי

מטפיסית, כל מה שעושה לך אלוהים זה מה שאתה עושה לעצמך. זהו אחד ההסברים למעמד הגבוה שצריך לתת לאנוכיות כאבן יסוד של התנהגות האדם במציאות.