אמונה בפעולה

 

אמונה בפעולה

את אמונתו של אדם יש לראות כמה שמתבטא בפעולתו, ולא לפי מחשבתו בלבד או דיבורו. מחשבה ודיבור, מכל מקום, הם חלק מפעולתו. פעולתו היא מעשיו בכל התחומים, החל מן המחשבה המופשטת וכלה בפעולה הפיסית של אברי הגוף. עד כמה שפעולתו של אדם כפופה להכרתו, לבחירתו ולשליטתו, היא כפופה לאמונתו.

כשאדם מביא את עצמו למצב שבו פעולתו העיקרית היא הדיבור, אז הדיבור הוא פעולתו. כאשר המצב הוא כזה שעליו לבחור בין מחשבה כזו או אחרת, אז הפעולה שלו היא מחשבה. פעולה נכונה היא זו המתאימה למצב המסויים שהאדם נמצא בו: מחשבה, דיבור או פעולה. אך בכל מקרה, מה שחשוב הוא שהאמונה מתבטאת בצורת חייו הפעילה של האדם יותר מאשר במחשבתו המופשטת.

יש, לעתים, פער בין הרעיונות שבאים לידי ביטוי במחשבה לבין אלה שמתבטאים בהחלטות על פעולות החיים. בעת קיומו של פער מסוג זה, האמונה באה לידי ביטוי יותר בפעולות החיים מאשר במחשבה. דבר זה יהיה נכון במיוחד כאשר אין המצב העובדתי-מציאותי מאפשר לאדם בחירה – ובמיוחד כאשר על האדם לפעול באופן מיידי ואין לו זמן לחשוב.