יהדות ומציאות

יהדות ומציאות

אינני מתיימר לכך שאני מכיר את כל הדת או את כל היהדות, אך אני מכיר את המציאות ויודע אותה טוב למדי – והיא משמשת לי כקנה-מידה לידע שלי, למה שנכון או לא, למה שמוצדק או לא, למה שמוסרי או לא. באמצעות הידע שלי על המציאות בחנתי את היהדות ולא מצאתי סתירות. יתרה מכך: מצאתי ידע וחכמה רבים, אשר מתאימים למציאות וזאת בניגוד למסגרות ידע רבות שאינן. די בכך כדי לומר שעפ"י הידע שלי, היהדות תואמת את המציאות.

למי שטוען, מצד היהדות הדתית או מצד החילוניות, שאני פשטני – אני משיב כי אין לאיש את האפשרות לזהות את ההבדל בין פשטות ופשטנות אצל אדם אחר – וכי אם יש דברים שנראים פשוטים זה לטובה, כי קל להתנגד לדבר פשוט בשל פשטותו. דברים לא-פשוטים אינם טובים לתודעה, כי הם, לעתים קרובות, מבלבלים. מורכבותם מעידה עליהם שהם אינם מתאימים לרוב בני האדם ולכן הם חשודים בטעות, אם לא בנסיון להטעות – אלא שהיחס בין טעות והטעייה כמוהו, בדומה למה שציינתי לעיל, כמו היחס בין פשטות לפשטנות.

פשטנות היא מגמה, שביסודה השאיפה השלילית לעטוף בפשטות כפויה מה שאינו פשוט. כאמור לעיל, הצגת דברים כפשוטם אינה, בהכרח, תוצר של פשטנות, כי יש דברים רבים שהם פשוטים מתוקף טבען המציאותי. כך הוא גם לגבי עקרונות יסוד הגותיים. אחד מאלה הוא שהדברים הם עצמם. אין פשוט מזה – ועם זאת, אין כמו דבר פשוט זה קשה לתפישה על ידי בני האדם בדורנו, כי לרוב אין הם מבינים את משמעות העובדה הזו. פשוטה ככל שתהיה, העובדה שמה שנמצא קיים כשלעצמו, היא פשוטה עובדתית אך קשה מבחינה הבנתית, שכן ההשלכות שלה למציאות אינן פשוטות.

ומהן השלכות הדבר למציאות? עפ"י אמונתי, היהדות מייצגת את האלטרנטיבה השפויה לתפישות השליטות בעולמנו. מכל בחינה ובדיקה שערכתי, נסתבר לי כי היהדות – כרעיון, כדת וכאומה - מיוסדת על הרעיונות הנכונים ביותר, ואלה הוכיחו את עצמם כאובייקטיביים ולכן כמעשיים ביותר. מצבו הפוליטי הגרוע של העולם נגרם מכך שמנהיגיו – המייצגים לעתים מיעוט גמור בעמם - מבססים את החלטותיהם ופעולותיהם על תיאוריה לא נכונה, מנוגדת למציאות ולא-צודקת. בניגוד לכך, מבוססת השיטה היהודית על המציאות – על מה שיש בעולם - ומכאן יעילותה.

בזמן שהעולם נשלט, רובו ככולו, על ידי רעיונות פוליטיים שמוצאם באידאה הנוצרית, המנוגדת למציאות – מכיוון שהנצרות מכוונת למה שמעבר לעולם הנצפה - רעיונות היהדות הוכיחו את עצמם במשך אלפי שנים מבחינה עובדתית ועמדו במבחן הזמן. זוהי המציאות כפי שלדעתי יש לראות אותה: שיש להעדיף את היהדות בשל הוכיחה את כוחה ברובד עובדות מציאות העולם הנצפה, אשר ניתנות לזיהוי על ידי שכלו הישר של כל אדם.

נתונים נוספים