צדק הטבע

 

צדק הטבע

התרבות של היום כוללת צורות שונות של הבאת בני-האדם לחוש אהדה כלפי בעלי-חיים, צמחים והרים שסובלים. האהדה היא צורה של הזדהות שנותנת אשליה של עזרה ועמידה לצד הצדק, כי בעלי-החיים, הצמחים וההרים מוצגים בהם כ"חפים מפשע" וככאלה ככלולים בצד הצדק.

אך למעשה בעלי החיים ושאר מאפייני הטבע החי אינם באמת חפים מפשע; יותר נכון הוא לומר שהם אינם מסוגלים כלל לפשע. הם אינם נמצאים במעמד קיום בחירתי שמאפשר פשיעה כלל. ההנחה שהם "צודקים", שבאמצעותה פוגעים רבות בזכותם של בני אדם לנצל את משאבי הטבע, היא השאלה מסוכנת מהמימד האנושי-בחירתי.

ההשלכה השלילית הראשית שלה היא שבשל הנאתם של המזדהים עם "צודקים" אלה, הם מרשים לעצמם לפקפק בהזדהות עם פעולת הצד הצודק האמיתי, האדם, אשר חייו, ביסודם, הם חיי פעולה ותנועה פעילים ולא סבילים. אותו דווקא מציגים התומכים ב"צדק" בעלי החיים, כאילו הוא איננו צודק.

נתונים נוספים