אלוהים כהר

 

אלוהים כהר

אינך יכול לראות את אלוהים בדיוק מאותה סיבה שאינך יכול לראות את ההר כשאתה מטפס עליו: הוא קרוב מדי. אלוהים הוא שם שנקרא לכל מה שאנו "מטפסים" עליו – לכל המפגש שלנו עם המציאות, לכל מה שאנו נתקלים בו. במובן זה אנחנו איננו רואים אף פעם את אלוהים השלם אך אנחנו רואים אותו כל הזמן באופן חלקי, בכל דבר שמתגלה לנו וחווים אותו בכל פעולה שלנו. ככל שנרכיב יותר (ובצורה נכונה) את תמונת השלם מן החלקים שאנו פוגשים, נראה יותר את אלוהים.

נתונים נוספים