בעלות בכורה

 

בעלות בכורה

ראשוניות הזיהוי של זכויות האדם והיחיד ביהדות איננה רק ראשוניות הסטורית, אלא כזו של קדימות, עומק ויישום: היהדות היא קודם כל הכוח שמבטא את הדבר מבחינה רוחנית במציאות ובנוסף לכך, הוא שקידם בהסטוריה העולמית את הנושא, החל מראשית קיומה של המסורת היהודית, בימי האבות. מה שחשוב יותר מכל הוא התשובה היהודית לשאלת ה"מדוע?" – מכיוון שנביעתם ומקורותיהם של זכויות אלה מטפיסיים או, בלשון היהדות, אלוקיים.

נתונים נוספים