זכויות האדם ביהדות

 

זכויות האדם ביהדות

ברבים מן המקרים, היחס בין יהודים ללא-יהודים הוא היחס בין אנשי תרבות לברברים. דבר זה תופש גם לגבי היחס בין שומרי המצוות לציבור החילוני. אחד הנושאים העיקריים לבחינת יחס זה הוא ההתייחסות לזכויות האדם, כלומר מידת הזהירות שבשמירת זכויות אלה. בהקשר זה יש לדעת להבחין בין מי ששומר זכויות אלה בפועל לבין מי שמבחינתו יש לזכויות אלה מעמד מוצהר במערכת רעיונית ידועה. סביר, בהקשר זה, שרבים משומרי המצוות מקיימים שמירה על זכויות אלה, שהיא גדולה יותר מזו של התומכים בזכויות אלה מבין הלא-דתיים.

נתונים נוספים