נסים במבחן הפילוסופיה

 

נסים במבחן הפילוסופיה

האמנות הגדולה היא נס, ואחד מהפשעים הגדולים שבוצעו על ידי דתות השקר הוא לגרום לאמנים עצמם שלא להבחין בעובדה זו. משמעותו האובייקטיבית (המציאותית) של מושג הנס, במובן זה, איננה, כפי שרבים סוברים, אירוע לא טבעי או על-אנושי, אלא אירוע מיוחד ולא שגרתי אשר, מתוקף היותו כזה, מושך את תשומת לבו של הצופה בו אל מה שעומד מאחוריו.

נתונים נוספים