תיקון עולם

 

תיקון עולם

אחד הדברים שהיהדות דוגלת בהם היא שלא רק שזה אפשרי לתקן את העולם אלא שעובדת תיקון העולם והעבודה הנובעת מעובדה זו ומההכרה בה הן מה שעל היחיד להיות שותף בן כחלק יוצר אחד במאמץ העולמי-יקומי הכללי המשותף לכל החיים עלי אדמות.

נתונים נוספים