תנאי העונג

 

תנאי העונג

מוסר היהדות, המתאים לבריאה, מציע לאדם להשיג את מימוש החזון על ידי הצגת תנאי – זה שחפץ בעונג ההישג שבהגעה לפסגה, צריך להשקיע את המאמץ הכרוך בטיפוס; רק העמל זכאי לפרי העמל – שחלקו מובטח לו – והעולם אינו מאפשר מצב שבו ירוויח העצל ערך שלא עמל עליו. אושר וחיים טובים הם תוצאה של מאמץ הנובע מבחירה ולא ערכים שניתנים להשגה על ידי מענק או כפיה.