השיטה

השיטה

בעיותינו אינן נוצרות על ידי האל כדי שנסבול מתוצאותיהן אלא כדי שנפתור אותן. אותה שיטה שקובעת מה הסיכוי שנשיג את מה שאנו מעוניינים בו יום יום ובמה זה תלוי היא שמציגה בפנינו את אתגרי הקיום כדי שנתגבר עליהם, כי מהות החיים וטעמם היא בפעולה למען ערכים באמצעות הבחירה.

נתונים נוספים